Hva er forskjeller mellom standard sluk og linjesluk? Når brukes et vanlig sluk og når et linjesluk? Kunder som planlegger oppussing av sitt bad, stiller oss ofte dette spørsmålet.

Når badet pusses opp, er den aller viktigste regelen at vannet alltid må finne veien til sluket, uansett hvilken slukløsning som velges ved renovering. Det må være rett fall til sluket.

Sluk med en firkantet slukrist:

Sluk med en firkantet slukrist trenger fall på alle fire sider. Det er lett å få til riktig fall til sluk ved å legge mosaikkfliser som vises på bildene under:
Fliser med nesten samme størrelse som selve slukristen, fungerer best. Dersom det velges større fliser, er det nødvendig å skjære flisene for å sikre riktig fall til sluket. Denne løsningen er meget sjelden i badene som pusses opp:

Linjesluk

Dersom våre kunder som bestiller badoppussing hos oss, ønsker store fliser på badet, anbefaler vi linjesluk. Denne løsningen er dyrere, men dette gir større frihet i valget av størrelse på flisene.


Oppsummering

Standard sluk og linjesluk er likestilte når det gjelder de tekniske kravene. Begge kan også ha forskjellig design og det er mulig å bytte slukrist i begge tilfeller. Så valget avhenger av budsjett og estetikk – linjesluk er dyrest og krever mer arbeid under oppussing av bad.