KONTAKT
KONTORETS ÅPNINGSTIDER:
MANDAG – FREDAG KL. 8.00 – 16.00
+47 62 11 00 32
+47 62 81 59 81
POST@DYKTIGHANDVERKER.NO

Personvernpolitikk

PERSONVERNPOLITIKK OG INFORMASJONSKAPSLER

§ 1 Definisjoner

I forbindelse med denne personvernpolitikken brukes det følgende begrep:

Nettsted – nettside som fungerer under linken http://www.dyktighandverker.no

Administrator – BLB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa med sitt hovedkontor i Gdańsk (80-726), ul. Zawodzie 20, Polen, e-post: post@dyktighandverker.no, NIP 5833186787, REGON 362717625, registrert i Krajowy Rejestr Sądowy [Polsk register for selskaper og stiftelser] ført av Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [Gdańsk-Północ Tingrett i Gdańsk, 7. avdeling for næringssaker ved polsk register for selskaper og stiftelser] med nummeret KRS 0000579968

Bruker – en fysisk person som besøker nettstedet

§ 2 Generelle bestemmelser

1. Brukerens personopplysninger behandles etter Ustawa o ochronie danych osobowych [polsk lov om personvern ] av den 29 august 1997, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną [lov om elektroniske tjenester ] av den 18 juli 2002 og EUs forordning for personvern 2016/679 av 27.04.2016 som gjelder vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt oppheving av direktiv 95/46/WE (alminnelig personvernforordning) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2. Administrator gjør alt i sin makt for å beskytte personopplysninger.

3. Administrator forplikter seg til å følge eventuelle endringer i forskrifter gjeldende personvern. Det gjelder bl.a. Eus forordning for personvern av 27.04.2016.

4. Administrator er klar over risikoen som følger av behandling av personopplysninger på Internett, og erklærer derfor at han gjør sitt ytterste for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå av personlige opplysninger og sikkerhet av brukere.

§ 3 Omfang av samlet data

Administrator deler ikke opplysninger samlet fra nettstedets brukere med tredjeparter, bortsett fra offentlig administrasjon eller domstol som er berettiget til det.

§ 4 Håndtering av personopplysninger

1. Bruk av nettstedet er frivilig.

2. Administrator samler og analyserer opplysninger fra systemlogg, slik som domenenavn nettstedets brukere kobler seg til fra, antall sidevisninger, antall besøk på nettstedet.

3. Bruker har rett til å kontrollere behandling av opplysninger som vedrører ham i administratorens datasamling. Det gjelder særlig rett til å supplere, oppdatere og korrigere personopplysninger, midlertidig eller varig opphør av dens behandling eller fjerning dersom disse opplysningene er ufullstendige, utdaterte, usanne eller ble samlet i strid med lov.

4. Brukerens personopplysninger deles ikke med tredjepersoner for markedsføringsformål.

§ 5 Brukerens plikter

1. Brukeren er forpliktet til å anvende nettstedet på en lovlig og anstendig måte, med tanke på respekt for andres materielle og intelektuelle rettigheter og eiendom.

2. Alt innhold publisert på nettstedet eies av administrator og er beskyttet av opphavsrett. Brukeren er fullstendig ansvarlig for skade som skyldes bruk av innhold på nettstedet uten administratorens samtykke.

3. Enhver bruk av noen som helst element av innholdet på nettstedet, uten administratorens samtykke, er et brudd på opphavsretten.

§ 6 Informasjonskapsler

1. Administratorens nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis bruker ikke endrer innstillinger for nettleseren, er det ensbetydende med å samtykke til bruk av kapsler.

2. Informasjonskapsler er IT-data, særlig tekstfiler, som er lagret i brukerens dataenheter og er ment for bruk av nettsiden. Informasjonskapsler inneholder vanligvis navn av nettstedet de kommer fra, lagringstid på dataenheter og et unikt nummer.

3. Informasjonskapsler, som brukes av nettstedet, lagrer ikke personopplysninger eller andre informasjoner hentet fra brukeren. Nettstedet bruker informasjonskapsler for å identifisere nettleserenssesjon. Informasjonskapsler muliggjør bruk av funksjonene til nettstedet.

4. Bruk av informasjonskapsler tillater ikke nedlasting av noen som helst personopplysninger, adresseinformasjoner eller andre konfidensielle informasjoner fra brukerens datamaskin.

§ 7 Fakturering

Deres personopplysninger skal behandles for å utstede fakturaer og for regnskapsformål. Opplysningene kan kun deles med enheter som er berettiget til det i henhold til loven. De har rett til å få adgang til Deres personopplysninger og korrigere dem. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men det er nødvendig til utstedelse av faktura.

8 Avtaleinngåelse

I henhold til Artikkel 13 av alminnelig personvernforordning av den 17.04.2016 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). informerer vi at:

Deres personopplysninger skal behandles for å sikre gjennomføring av inngått avtale på grunnlag av Artikkel 6 ledd 1 bokstav b av alminnelig personvernforordning av den 17.04.2016

Deres personopplysninger vil kun deles med enheter som er berettiget til å motta personopplysninger. Deres personopplysninger vil oppbevares på grunnlag av Administratorens begrunnet interesser. De har rett til å få adgang til Deres personopplysninger, samt korrigering, fjerning eller begrensing av behandling. De har rett til å klage til et tilsynsorgan.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men dersom det nektes, kan det umuliggjøre inngåelse av avtalen.

§ 9 Sluttbestemmelser

1. Administrator opprettholder tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer personopplysninger som bearbeides. Beskyttelse er tilpasset kategori personopplysninger. Hovedformålet er å hindre upassende eller ufrivillige utleveringer, bruk, tilgang, tap, endring eller skade av personopplysninger og behandling som er i strid med gjeldende lover.

2. Administrator formidler tekniske midler som forebygger uautorisert innsamling og modifisering av personopplysninger som sendes elektronisk.

3. I saker som ikke omfattes av denne personvernpolitikken, gjelder de relevante forskrifter av polsk lov.

4. De ovennevnte reglene kan endres i fremtiden. I dette tilfellet vil administratoren informere.


DYKTIGHANDVERKER.NO
PÅ MITTANBUD

(gjennomsnitt evaluering 4.7)

SJEKK UT VÅR PROFIL