1. Vi ønsker å pusse opp badet vårt. Hvordan kan vi få et tilbud?

Først pleier vi å avtale et møte med vår representant for å få opplysninger om badet, diskutere mulige løsninger og snakke om kundens ønsker.

Deretter sender han opplysninger om prosjektet til kontoret og vår ingeniør forbereder et individuelt tilpasset tilbud som sendes på epost.

2. Hvor mye tid tar det å forberede et tilbud?

Forberedelse av tilbudet tar maksimalt 1 uke.

3. Når kan dere komme på befaring?

Vår representant kan komme på hverdager mellom 9 og 19. For å avtale en befaring kan du kontakte oss direkte på post@dyktighandverker.no eller ringe oss på 62815981 og 62110032

4.Hvor utfører dere oppussinger?

Vi påtar oss renoveringer i hele Akershus: Oslo, Lillestrøm, Eidsvoll, Nittedal, Drammen, Drøbak, Løken, Asker, Frogn, Ski, Nes, Bærum, Ås, Vestby, Jessheim. Her finner dere mer informasjon om byene hvor våre håndverkere pusser opp badene: https://dyktighandverker.no/hvor-jobber-vi/

5.Når kan dere starte oppussing? Kan jeg reservere en oppstartsdato?

Terminer for oppstart endrer seg fortløpende i den rekkefølgen som nye kontrakter kommer inn. Vi kan dessverre ikke reservere datoer for kunder før vi får signert kontrakt med dem. Det er bare å kontakte oss og spørre om aktuelle ledige terminer for renovering.

6. Får jeg dokumentasjon etter at renovering er utført?

Ja, etter ferdigstilling av badet sender vi attester på at badet fyller krav, membran og rør-i-rør system er utført forskriftsmessig, samt bilder fra prosessen + tekniske kort for brukte byggematerialer/ FDV-kort. Elektrikerfirmaet som vi samarbeider med, sender også sin dokumentasjon.

7. Følger dere våtromsnormen?

Vi utfører alle våre arbeider i henhold til gjeldende forskrifter og våre håndverkere er kjent med våtromsnormen. Vi abonnerer også på Byggebransjens Våtromsnorm.

8.Har dere sentral godkjenning?

Ja, vårt firma har sentral godkjenning både for prosjektering og utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og som ansvarlig søker.

9. Vi bor i en flermannsbolig. Er det nødvendig å sende søknad til kommune om tillatelse for renovering av bad?

Vi regner med at bytting av sluk og arbeid med avløpsrør i flermannsboliger kan medføre risiko for bryting av brannskille, som er søknadspliktig. Vi er godkjent til å sende slik søknad og vi inkluderer denne tjenesten i vårt tilbud dersom det er behov for det.

10. Kan kunde gjøre en del oppussingsarbeid på badet selv?

Hvis vi skal gi attest og garanti på badet, må vi utføre hele renoveringen, både rørleggerarbeid, membraner, snekkerarbeid, flislegging, maling og montering av inventar. Det eneste som kan utføres av andre er rivingsarbeid og elektrikerarbeid.

11. Vi ønsker andre fliser og innredning enn foreslått i tilbudet. Kan vi kjøpe dem selv?

Ja, du kan naturligvis levere fliser og/eller innredning på egen hånd.