Å renovere et bad kan være en spennende, men også utfordrende oppgave. En av de mest stilte spørsmålene i forbindelse med oppussing av bad er hvor lang tid det vil ta. Svaret på dette spørsmålet avhenger av en rekke faktorer som romdimensjoner, arbeidsomfang, materialvalg, og selvfølgelig, hvor effektivt arbeidet utføres. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva som påvirker tidsrammen for renovering av bad.

  • Romdimensjoner: Tidsbruken vil i stor grad avhenge av størrelsen og høyden på badet. Et større bad vil naturlig nok ta lengre tid å renovere. Om badet ditt har uregelmessig utforming eller vanskelige vinkler, blir oppussing mer tidslrevende.
  • Prosjektets omfang: En av de mest innflytelsesrike faktorene som påvirker tidsrammen er hvor omfattende arbeidet skal være. Hvis du bare vil bytte noen fliser og møbler, kan det være en relativt rask prosess som tar noen få dager til en uke. Men hvis du planlegger en totalrenovering, kan det ta betydelig lengre tid.
  • Materialvalg: Valg av materialer spiller også en viktig rolle i tidsrammen for oppussing av bad. Noen materialer kan være raskere å installere enn andre. For eksempel, store fliser dekker større områder på kortere tid enn mindre fliser. Legging av små fliser er mye mer arbeidskrevende og gjør at renovering av bad vil ta lengre tid.

Dersom du har knapt med tid, er det best å bruke baderomspaneler som har innebygget membran. Da slipper du prosessen med å montere gipsplater og legge membran på vegg. Selv om selve baderomspaneler kan koste mer enn fliser, så er montering enklere og tar kort tid. Det vil si at løsningen med baderomspaneler reduserer ikke bare tid men også kostnader for arbeidstimer man må betale til håndverkere.

Dessuten kan spesialbestilte materialer forsinke prosessen. Derfor er det viktig å sjekke leveringstid på valgte produkter før oppstart av oppussing av bad.

  • Profesjonalitet: For å garantere rask totalrenovering av baderom anbefaler vi å velge en totalleverandør som pusser opp bad fra A til Å. Samarbeid med ett firma som kan utføre hele renovering av bad kan hjelpe deg med å spare deg både tid og potensielle feil. Det å koordinere en baderomsrenovering med alle involverte håndverkere og flere firmaer kan medføre kommunikasjonsproblemer og forsinkelser.
  • Planlegging: God planlegging er nøkkelen til en vellykket baderomsrenovering. Å ha en klar og detaljert plan på forhånd kan bidra til å unngå forsinkelser og sikre at renovering av bad går mer effektiv.
  • Uforutsette problemer: Til slutt, uforutsette problemer kan alltid oppstå under en renovering av bad. Dette kan inkludere skjulte skader, rørproblemer eller andre uventede hindringer som må løses før arbeidet kan fortsette. Disse problemene kan forlenge oppussing av bad betydelig, så det er viktig å være forberedt på dem.

Alt i alt kan tidsrammen for baderomsrenovering variere betydelig avhengig av de nevnte faktorene. Hos oss totalrenovering av bad tar mellom 2-5 uker. Våre håndverkere gjør selvfølgelig sitt beste for å utføre oppussing av bad så raskt som mulig, uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Arbeidstid avklarer vi alltidg før eventuell signering av kontrakt slik at våre kunder kan forberede seg til prossesen.

Her er det noen eksempler på tid som ble brukt til å pusse opp bad:

Totalrenovernig av dette badet på ca 5m5 tok 3 uker.


Oppussing tok 3,5 uker. Badet er på 5,5 m2.


Dette badet på 3,8m2 ble pusset opp i 2 uker.