Drømmer du om et nytt bad men du vet ikke hvordan du kan komme i gang med ditt prosjekt?
I dag forklarer vi hvordan denne prossesen ser ut hos oss, slik at dere kan føle dere tryggere på hvordan dere skal gå frem.

1.BEFARING

Befaring er et av de viktigste stegene på veien til nytt bad. Målet med befaring er å få opplysninger om badet ditt, samt kartlegge dine behov. Under befaring kan dere rådføre dere med vår representant, stille spørsmål, diskutere om mulige løsninger. Vår representant snakker både norsk, engelsk og polsk.
Befaring er helt gratis.

2.TILBUDET

Deretter sender vår representant opplysninger om prosjektet ditt til kontoret og ingeniøren forbereder et pristilbud på totalrenovering av badet ditt. Vi pleier å sende tilbud med fast pris på epost innen 1 uke etter befaring.
Hvis noe må forklares eller endres i tilbudet, kan kunder kontakte oss både på epost og telefon. Det er selvfølgelig mulig å oppdatere tilbud slik at alt stemmer med kundens ønsker.

3. KONTRAKT

Dersom tilbudet aksepteres, sender vi en kontrakt som signeres digitalt av begge parter.

4. OPPSTARTSMØTE

Etter signering av kontrakt reserverer vi oppstartsdato og organiserer et oppstartsmøte med håndverkere som får prosjektet. Under oppstartsmøte avklarer vi alle detaljer, sjekker arbeidsomfanget og svarer på alle spørsmål slik at dere kan føle dere tryggere.

5. RENOVERING

Når alt er avtalt, begynner håndverkere renovasjon. Under hele prossesen kan dere rådføre dere med håndverkere på plass og oss på kontoret.

Vi skjønner at det å pusse opp bad kan virke ganske krevende og komplisert og
derfor tilbyr vi en komplett service og kan bistå deg med hele prosessen:fra prosjektering og valg av inventar, koordinering av både våre håndverkerne og elektrikerfirma, levering av materialer, vi sørger også for eventuell søknad om tillatelse fra kommune dersom det blir nødvendig. Våre håndverkere har kompetanse til å utføre hele renovering av våtrom fra A til Å henhold til gjeldende forskrifter så man trenger ikke å koordinere flere firmaer.

6.ETTER RENOVERING

Når badet er ferdigstilit, sender vi nødvendig dokumentasjon: våre attester på at badet er utført etter forskrifter (røropplegg og membran), samt bilder + tekniske kort for brukte byggematerialer.
Vi gir også 10 års garanti på utført arbeid.

Om du har noen spørsmål eller tenger du råd, er du hjertlig velkommen til å kontakte oss. Vi vil gjerne hjelpe deg.