Internettbutikkens salgsvilkår – Regulamin

Internettbutikkens salgsvilkår

1. Partene
Selger er:
Dyktighandverker AS
Org. Nr 916258801
Industriveien 13
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Registrering
For å kunne handle i vår nettbutikk må kjøperen være registrert kunde. Fyll ut registreringsskjema på vår internettside. På mailadressen oppgitt i skjemaet mottar du en link for å aktivere konto. Etter at kontoen er aktivert, blir prisene synlige for kjøperen.

3. Priser
Prisene er synlige etter pålogging.
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Ordrebekreftelsen
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

5. Betaling
Kjøpesummen kan gjøres gjennom vipps, eller ved bankoverføring. Ved bruk av vipps vil kjøpesummen blireservert ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen er klar for henting. Ved bruk av bankoverføring får kjøperen opplysninger om bankkonto, ordrenummer og beløpet som skal overføres på mail.

6. Levering
Varene hentes på vårt lager i Industriveien 13, 1481 Hagan, etter at betalingen har kommet inn på vår bankkonto. Kjøper mottar egen epost med bekreftelse og hentedato før varen kan hentes. Vi ber om kontakt på telefon på nummeret 62110032 før du kommer.

7. Angrerett
Etter angrerettloven har du krav på 14 dager angrerett uten spørsmål. Dette gjelder fra dagen varen er mottatt.
Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, så må du gi oss skriftlig beskjed med ordrenummer og hvilke varer du ønsker å returnere på mail så snart som mulig og senest innen 14 dager etter at varen er mottatt.
Returomkostninger dekkes av kjøper.
Vi tilbakebetaler kjøpesummen til kjøperen senest 14 dager fra vi har mottatt varen.
Vi forbeholder oss retten til å redusere refundert beløp dersom returnert vare er forringet eller har fått en verdireduksjon.

8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
I de tilfeller produktene har feil eller mangler kan kjøper kreve retting av feil, nytt produkt, prisavslag eller at kjøpet heves. Feilene må foreligge på det tidspunkt de har kommet i kundens besittelse.
Kunden har plikt til å undersøke produktene ved mottak og melde fra til butikken inne 10 dager dersom feil oppdages. Feil og mangler må fortrinnsvis meldes skriftlig. Forhandleren vil informere kunden om videre behandling av feilen.
Vanlig slitasje er ikke reklamasjonsgrunn og butikken er ikke ansvarlig for feil i forbindelse med montering utført av andre.
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kunden fikk varen i besittelse. I de tilfeller produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år utvides fristen til 5 år.

9. Konfliktløsning
Partene skal prøve å løse tvister ved saklig diskusjon og minnelighet. Dersom man ikke lykkes med dette kan saken bringes inn for forbrukerrådet. Partene bør forsøke alle andre muligheter før saken bringes inn for domstolene.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez DYKTIGHANDVERKER AS z siedzibą w 1481 Hagan, Norway przy Industriveien 13, posługująca się ORG. NR.: 916 258 801, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem URL: http://dyktighandverker.no/butikk/, zwanego dalej Sklepem Internetowym oraz określa zasady i warunki świadczenia przez DYKTIGHANDVERKER AS z siedzibą w Hagan usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

II. Wyjaśnienia terminów użytych w Regulaminie

 1. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 2. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta w trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobowością prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla Każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta Rejestracji i zawarciu umowy o świadczeniu usługi prowadzenia Konta Klienta.
 7. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 8. Oferta Handlowa – wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym oraz przedstawione w rozmowie telefonicznej z konsultantem Sklepu Internetowego (w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną), określające cechy Towarów dotyczące ich ceny, opisu fizycznego, nagrań audio-wizualnych jak również informacji dotyczących Zamówienia oraz kosztów związanych z wysyłką Towarów.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 10. Rejestracja – czynność faktyczna opisana w niniejszym Regulaminie, która jest wymagana dla korzystania przez Klienta z wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11. Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona i administrowana przez DYKTIGHANDVERKER AS pod adresem URL: http://dyktighandverker.no/butikk/ będąca platformą handlową on-line, w ramach której prowadzone są usługi związane z zawieraniem umów sprzedaży Towarów, będących w ofercie Sklepu Internetowego.
 12. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, który może zostać przedmiotem Umowy Sprzedaży
 13. Zamówienie – działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towaru.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych
  w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

III. Rejestracja.

 1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór funkcji: „Zarejestruj się”, znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 3. W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptując jego treść, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, wiadomość z linkiem aktywacyjnym do konta. Po jego kliknięciu konto zaczyna być aktywne, a ceny produktów dostępnych w sklepie widoczne. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych w trakcie Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

IV. Przyjmowanie, realizacja zamówień i dostawa/odbiór towarów.

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane On-line, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone On-line w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym, maksymalnie w drugim dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone i opłacone.
 3. Zakupy Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet (On-line) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu http://dyktighandverker.no/butikk/
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, składa zamówienie wybierając Towar dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. Dodanie Towaru do zamówienia następuje poprzez kliknięcie na ikonę „Do koszyka” widniejącą obok zamawianego Towaru. Klient po skompletowaniu całego zamówienia i wyboru w koszyku sposobu Dostawy, wybiera opcję „Przejdź do kasy”. Tam znajduje się podsumowanie, w którym jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę zamówienia. Po uzupełnieniu danych płatności potrzebnych do realizacji zamówienia i zaakceptowaniu Regulaminu, Klient wybiera opcję „Kupuję i płacę”.
 5. Po zakończeniu zakupów, Klient otrzymuje na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz dane i numer konta bankowego do wykonania przelewu.
 6. Oznacza to, że Klient zobowiązuje się do wpłaty na wskazany przez Sprzedawcę numer konta bankowego łącznej ceny za wybrany Towar i Dostawę zamówienia. W celu usprawnienia procesu, prosimy używać numeru zamówienia jako tytułu płatności.
 7. Zamówienie będzie gotowe do odbioru z naszej siedzimy w Hagan w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Otrzymasz w tej sprawie od nas osobnego maila, z możliwą datą odbioru zamówienia. Zanim jednak Klient zdecyduje się przyjechąć po odbiór proszony jest o kontakt telefoniczny pod nr. 62110032.
 8. W przypadku zamówień z dostawą pod wskazany adres, one także będą realizowane w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. W tej sytuacji Sprzedawca będzię kontaktował się z Klientem w celu ustalenia szczegółów dotyczących przekazania towaru.
 9. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę na terenie Oslo, w cenie 250 NOK z MVA, bez względu na wielkość złożonego zamówienia.
 10. Chcąc skrócić czas oczekiwania na odbiór towarów, wynikający z księgowania się płatności na koncie, istnieje opcja, po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania, aby kupujący w kolejnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, przyjechał po wcześniejszy odbiór towarów. Warunkiem ich wydania jest okazanie dokumnetu potwierdzającego wykonanie przelewu na konto Sprzedającego.
 11. Wybór sposobu odbioru/dostawy produktów należy do Klienta.
 12. Niezwłocznie po otrzymaniu Towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod względem zgodności z zamówieniem, ewentualnych uszkodzeń w transporcie, oraz obecności jakichkolwiek wad Towaru

V. Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią cenę brutto i nie zawierają kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany pokryć w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i przy składaniu zamówienia.
 2. Klient w celu opłacenia zamówienia, powinien niezwłocznie wykonać przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Dane do przelewu są następujące:

Dyktighandverker AS
Industriveien 13
1481 HAGAN
IBAN NO83 1503 6846 396
BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX
Kontonr. 15036846396

W tytule przelewu proszę wpisać nr zamówienia, który Klient otrzymuje na maila po złożeniu zamówienia.

 1. W przypadku nie wywiązania się przez Klienta z płatności w ciągu 5 dni roboczych od daty zakupów oraz braku jakiegokolwiek kontaktu ze Sprzedającym, czy to drogą telefoniczną czy mailową, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży i złożone zamówienie będzie traktowane jako nieaktualne.

VI. Wady towaru

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Towar ma wadę.
 3. Towar musi posiadać wadę w momencie odbioru przez Klienta. Wady wykryte w ciągu 6 miesięcy od otrzymania Towaru uważa się normalnie za wady które istniały przed otrzymaniem Towaru.
 4. Klient jest zobowiązany skontrolować Towar niezwłocznie po otrzymaniu i zgłosić odkryte wady najpóźniej w ciągu 7 dni.

 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy Dyktighandverker AS, Industriveien 13, 1481 Hagan lub drogą elektroniczną na adres: butikk@dyktighandverker.no. Sprzedawca potwierdzi pisemnie otrzymanie reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 6. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 2 lat od otrzymania towaru lub 5 lat jeśli Towar ma służyć znacznie dłużej niż 2 lat.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia które powstaną wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niewłaściwego użytkowania lub składowania, lub nieprawidłowego montażu itp.
 8. Jeśli Towar ma wadę i nie jest ona spowodowana przez Klienta, Klient ma prawo zgodnie z przepisami Forbrukerkjøpsloven naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany jeśli jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Naprawa lub wymiana musi nastąpić w rozsądnym terminie. Jeśli Towar nie zostanie naprawiony lub wymieniony, Klient może zażądać redukcji ceny adekwatnej do obniżenia wartości Towaru. Kiedy wada jest znaczna, klient może zażądać odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem), który zawarł umowę sprzedaży w sklepie internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni liczonych od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres: Dyktighandverker AS, Industriveien 13, 1481 Hagan lub drogą elektroniczną na adres: butikk@dyktighandverker.no
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument dokona zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres Sprzedawcy tj.: Industriveien 13,1481 HAGAN
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkie dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
 9. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Rozwiązanie Umowy (nie dotyczy umów sprzedaży).

 1. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które Klient udostępni i które są niezbędne do wykonania usługi.
 2. W przypadkach w których Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe do innych celów, np. do przysłania Klientowi oferty, nastąpi to tylko w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na to. Przed wyrażeniem zgody Klient zostanie poinformowany o tym przed kogo i do czego zostaną użyte dane.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku gdy:
  – Klient wyraził zgodę
  – jest to konieczne do realizacji usługi zgodnie z zawartą umową
  – w sytuacjach wymaganych prawem
 4. Jeśli Klient ma pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, lub chce skorzystać z prawa do ich zastrzeżenia, korekty, usunięcia itp. może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: butikk@dyktighandverker.no

X. Postanowienia końcowe.

 1. Klient ma prawo do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego w dowolnym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem tak zwanego „linku internetowego” (odesłania) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 2. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 r.